Критерії оцінювання роботи студентівВідмінно
Добре
Задовільно
Розуміння завдання
Робота демонструє точне розуміння завдання – виявлено спільне і відмінне різних обчислювальних систем
Включені матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, а також матеріали, що не мають відношення до неї, використовується обмежена кількість джерел
Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми: використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється
Виконання завдання
Розглядаються принципи побудови різних обчислювальних систем, висновки аргументовані, всі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела наводяться правильно; використовується інформація з достовірних джерел
Не вся інформація взята з достовірних джерел, частина неточно або не має прямого відношення до теми
Випадковий підбір матеріалів; інформація неетична або не має відношення до теми; відповіді неповні, відсутній аналіз інформації
Результат роботи
Чітке і логічне представлення інформації; уся інформація має безпосереднє відношення до теми, точна, добре  структурована і відкорегована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалів, визначеність позиції
Точність і структурованість інформації; гарне оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації
Матеріал логічно не вибудований і поданий зовні не привабливо, не дається чіткої відповіді на головне запитання
Творчий підхід
Представлені різні підходи до розв’язання проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи
Демонструється одна точка зору на проблему; здійснюється порівняння, але не робляться висновки
Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел, відсутній критичний погляд, робота мало пов’язана з відповіддю на головне запитання Веб-квесту
 
Бланк оцінки
ПІП студента
Розуміння завдання
Виконання завдання
Результати роботи
Творчий підхід
Загальна оцінка


Немає коментарів:

Дописати коментар